A lenti honlapi adatvédelemről szóló adatkezelési szabályzat cégünk tágabb adatkezelési szabályzati rendszerének része. A teljes rendszer az alábbiak szerint épül fel. A különböző fő szabályzatok a szöveg melletti linken érhetőek el PDF formátumban.

 

 

 

 

 

I. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat_PDF

 1. melléklet: Adatok továbbítása és az adatok továbbításának nyilvántartása
 2. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség megtagadása
 3. melléklet: Adatvédelmi incidens
 4. melléklet: Adatvédelmi hatásvizsgálat készítése és nyilvántartása
 5. melléklet: Oktatási jegyzőkönyv
 6. melléklet: Adatkezelések nyilvántartása
 7. melléklet: Adatmegsemmisítési jegyzőkönyv

II. Adatvédelmi tájékoztató adatok szerződéses jogcímen alapuló kezeléséről_PDF

 1. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat természetes személy adatkezeléséhez
 2. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat nem természetes személy természetes személy képviselőjének személyes adatkezeléséhez

 III. Adatvédelmi tájékoztató munkavállalók számára_PDF

 1. melléklet: Érdekmérlegelési teszt nyilvántartása
 2. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat munkavállalók adatainak kezeléséhez
 3. melléklet: Munkavállalók tájékoztatása az elektronikus megfigyelőeszköz használatáról
 4. melléklet: Munkavállalók tájékoztatása a céges eszközök használatáról
 5. melléklet: Munkavállalók tájékoztatása a céges internethasználatról
 6. melléklet: Munkavállalók tájékoztatása az alkalmassági vizsgáról
 7. melléklet: Munkavállalói nyilatkozat az adatkezelési szabályzat megismeréséről és titoktartási kötelezettségről
 8. melléklet: Gyerekek adatainak kezeléséhez adatkérő lap
 9. melléklet: Válaszlevél az adatbázisba kerülő önéletrajzokra
 10. melléklet: Válaszlevél nem az érintettől érkező önéletrajzokra
 11. melléklet: Munkavállalói nyilatkozat ajánláskor (CV)
 12. melléklet: Jogosultságkezelési megrendelőlap
 13. melléklet: Jogosultságkezelési-nyilvántartó
 14. melléklet: Szerverszoba kulcsfelvételi engedély
 15. melléklet: Szerverszoba kulcsfelvételi joggal rendelkező személyek nyilvántartása
 16. melléklet: Jegyzőkönyv céges eszközök ellenőrzése tárgyában
 17. melléklet: Elszámolási jegyzőkönyv

IV. Adatvédelmi tájékoztató kamerás megfigyelésről_PDF

 1. melléklet: Tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról
 2. melléklet: Jegyzőkönyv kamerás képekbe történő betekintéshez
 3. melléklet: Betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása
 4. melléklet: Jegyzőkönyv kamerás képek zárolásáról
 5. melléklet: Zárolási joggal rendelkező személyek nyilvántartása

 

V. Adatvédelmi tájékoztató honlaphoz_PDF

 1. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél és direkt marketing küldéséhez_PDF

 

 

A teljes anyag cégünk szellemi terméke, annak átvétele jogsértő!

 

Adatvédelmi tájékoztató a honlap használatáról

TARTALOM

 

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?. 3
 2. Ki kezeli az Ön személyes adatait?. 3
 3. Általunk kezelt adatok. 3

3.1.     Honlap. 3

3.1.1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?. 4

3.1.2. Weboldal használata során gyűjtött adatok. 5

3.1.3. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása. 5

3.2.     Cookie-k/Sütik. 6

3.2.1.      Cookie-kről/Sütikről általában. 6

3.2.2.      Cookie-k/Sütik kikapcsolása. 6

3.2.3.      Milyen Cookie-kat/Sütiket alkalmazunk?. 6

3.3.     Hivatkozások és linkek. 7

3.4.     Közösségi oldalak. 7

3.5.     Direkt marketing- és hírlevél 8

 1. Adattovábbítás. 9
 2. Adatfeldolgozó. 9
 3. Kapcsolat felvétel és panasztétel 10

6.1.     Adatkezelővel történő kapcsolat felvétele. 10

6.2.     Panasztétel 10

 1. Adatbiztonság. 11
 2. Az Ön jogai 12

8.1.     Visszavonhatja hozzájárulását 12

8.2.     Tájékoztatást és hozzáférést kérhet 12

8.3.     Helyesbítést kérhet 13

8.4.     Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”) 13

8.5.     Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést 13

8.6.     Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog) 14

8.7.     Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. 14

8.8.     A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően. 14

 1. Jogorvoslati lehetőségek. 14

9.1.     Felügyeleti hatóságnál panaszt tehet 14

9.2.     Bírósághoz fordulhat 15

9.3.     Kártérítés és sérelemdíj 15

 1. Az Adatkezelés során irányadó jogszabályok. 15
 2. Adatkezelési tájékoztató módosítása. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

2.            Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

A Társaságunk neve:                    Környezettudatos Építő Kft.

A Társaságunk székhelye:                        1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.

A Társaságunk honlapja:             www.kornyezettudatos.eu, www.humanbau.hu

Adószámunk:                               14601673-2-42

Cégjegyzékszámunk:                    01-09-911345

Telefonszámunk:                          +36-1/422-1246

E-mail címünk:                             info@kornyezettudatos.eu

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kamarai tagságunk: 11A20853

 

3.           Általunk kezelt adatok

 

3.1.    Honlap

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

 

 

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

 

Társaságunk jogos érdeke honlap kezelő felületén ilyen adatok nem találhatóak, nem kelezünk

 

 

(A honlap üzemeltetője által kezelt technikai adatok, mint IP cím,

a látogatás időpontja,

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa általunk nem ismert, e tekintetben a szolgáltató adatvédelmi szabályzatban foglaltak irányadóak:

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

60 hónap

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

hozzájárulás név,

e-mail cím

telefonszám (nem kötelező)

 

honlap kezelő felületén ilyen adatok nem találhatóak, nem kelezünk

hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás

az Ön érdeklődése alapján, konkrétan megjelölt ingatlanok vonatkozásában személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk,

aktuális szolgáltatásainkról, induló projektjeinkről tájékoztatókat küldünk.

hozzájárulás teljes név,

e-mail cím,

telefonszám (nem kötelező)

 

honlap kezelő felületén ilyen adatok nem találhatóak, nem kelezünk

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz

észrevételre, panaszra válaszadás

·         jogi kötelezettség teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

 

honlap kezelő felületén ilyen adatok nem találhatóak, nem kelezünk

·         5 évig

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@kornyezettudatos.eu e-mail, illetve 1145 Budapest, Amerikai út.44., fszt.1. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3.1.1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

3.1.2. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerül a webszolgáltatónál az Ön eszközének (pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a honlap megtekintése során automatikusan naplózza, azonban az általunk kezelt felületen ezen adatokhoz nem férünk hozzá. Ezen adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál, melyek adatok egyéb személyes adatokkal, a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével, össze nem kapcsolhatók. Ezek az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosíthatók, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra, weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrésére. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Naplófájlok:  az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

3.1.3. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

3.2.    Cookie-k/Sütik

 

3.2.1. Cookie-kről/Sütikről általában

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

3.2.2. Cookie-k/Sütik kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

A beállításokat a honlapon felugró ablakban tudja megtenni, továbbá a böngészője útján. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a süti-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl + bal egérgomb).

Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

 

Kikapcsolás esetén elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

 

3.2.3. Milyen Cookie-kat/Sütiket alkalmazunk?

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

Böngészési előzményei törléséig

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  

 

720 nap az utolsó látogatástól számítva

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

 

3.3.    Hivatkozások és linkek

 

Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

Társaságunk a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Társaságunk tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

 

3.4.    Közösségi oldalak

 

Marketing tevékenység céljából elérhetőek vagyunk a Facebook oldalon, és terveink között szerepel regisztrálni az Instagramon is, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás egyik esetben sem történik. A közösségi csatornákon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „követem”/ „feliratkozás” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található ”nem követem”/ „leiratkozás” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenő falon megjelenő híreket.

 

 

 

 

 

 

 

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő helyen talál:

 

Csatorna Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztató
Facebook Facebook Ireland Ltd. (székhely:

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország)

 

https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/about/privacyshield
Instagram Facebook Ireland Ltd. (székhely:

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2, Írország)

https://help.instagram.com/519522125107875

 

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra. A Facebook összesített statisztikai adatokat is továbbít nekünk, amelyek segítségével átláthatjuk, hogyan használják a facebook felhasználók a facebook oldalunkat.

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, munkáinkról, termékeinkről a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési idő:

Híreink és képeink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

 

3.5.    Direkt marketing- és hírlevél

 

Ön a hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak megadásával, avagy módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

 

Ön a hozzájárulását ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A direkt marketing és hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása az újdonságokról és aktuális híreinkről.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Ön a honlapokon történő üzenetküldés során (honlapon közvetlenül, vagy személyesen irodánkban a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, avagy ennek elektronikus úton történő megküldésével) adja meg hozzájárulását.

Az adatkezelési idő:

Marketing célú leveleinket és hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több marketing- és/vagy hírlevelet kapni, Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a marketing- és hírlevél listáról honlapon keresztül a „kapcsolat” menüpont alatti üzenetküldés útján, továbbá az info@kornyezettudatos.eu e-mail vagy a Környezettudatos Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., Fszt.1. címre küldött lemondási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából megadott személyes adatait azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül töröljük. Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozni. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet/marketing levelet küldeni az Ön részére.

4.             Adattovábbítás

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a megkeresés tárgyának megfelelően, kérdések megválaszolása, tájékoztatás az aktuális projekt tekintetében, ajánlat készítése, szerződés előkészítése, szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Társaságunk szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

5.            Adatfeldolgozó

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

 

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:

 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Digistore Kft. Székhely: 1131 Budapest, Futár u. 7., e-mail: veress@digistore.hu IT szolgáltatás
Tárhely.EU Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4., X.em.241.; Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 510., e-mail: gdpr@tarhely.eu, telefon: +36-1/789-2789 kornyezettudatos.eu, kornyezettudatos.com, és humanbau.hu domain név szolgáltató
Tárhely.EU Szolgáltató Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4., X.em.241.; Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 510., e-mail: gdpr@tarhely.eu, telefon: +36-1/789-2789 tárhely szolgáltatás
Fekete Zsolt e.v. Székhely: 2118 Dány, Szent István u.20., e-mail: hello@fekete-zsolt.hu honlap karbantartás

 

A honlap üzenetküldő űrlapokon keresztül feliratkozók adatait, melyek automatikusan az adatkezelő e-mailcímére érkeznek, az Adatkezelő tárolja, valamint maga végzi a marketing levelek/hírlevelek küldését.

Honlap kezelő felületén személyes adatok nem találhatóak.

Human Bau Építő Kft. Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út. 44., Fszt.1., e-mail: info@kornyezettudatos.eu közös nyilvántartás vezetése
Facebook, Inc. Privacy Shield

https://www.facebook.com/about/privacyshield,

Székhely: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, e-mail: privacyshield@support.facebook.com, Telefon: (650) 313-3241

 

Facebook:

adatvédelmi tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy, Cím: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, online: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Instagram, Messenger

adatkezelési szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875,

elértetősége megegyezik a fenti facebook cím alatt részletezettekkel, online: https://help.instagram.com/contact/186020218683230#

Facebook Connect-en keresztül történő üzenetküldés esetében a üzenetküldők adatait a Facebook, Inc., mint adatfeldolgozó szervere is tárolja. (a Privacy Shield listán jelenleg aktív).

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

6.            Kapcsolat felvétel és panasztétel

 

6.1.    Adatkezelővel történő kapcsolat felvétele

 

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon elhelyezett űrlapon, e-mailben, telefon, postai úton).

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása, előzetes egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: minden megkeresés esetén hozzájárulása a jogalap, melyet az űrlap megküldésével ad meg az üzenek küldője, vagy – ha más módon keres meg bennünket- a megkeresés megküldésével. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.

Az adatkezelési idő: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

 

6.2.    Panasztétel

 

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként fordul hozzánk és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Ügyintézés, panasz

·         észrevételre, panaszra válaszadás

 

jogi kötelezettség ·         teljes név

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 évig

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a ügyfél neve, lakcíme, elérhetőségei
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a mi nyilatkozatunk az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást kell vezetni.

Az adatkezelés célja: panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Ilyen esetben az adatok megadása kötelező.

Az adatkezelési idő: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig meg kell őriznünk.

7.            Adatbiztonság

 

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

8.            Az Ön jogai

 

Az adatkezelés kapcsán Önt a jelen pontban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

 

Postacím:         Környezettudatos Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., Fszt.1.

E-mail:            info@kornyezettudatos.eu

 

Azonosítás: a kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása: az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő: legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati.

Az ügyintézés díja: a kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes, kivéve, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

 

8.1.    Visszavonhatja hozzájárulását

 

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 30 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

8.2.    Tájékoztatást és hozzáférést kérhet

 

 • Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:
 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

 

8.3.    Helyesbítést kérhet

 

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

 

8.4.    Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

 

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Ön visszavonta a hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
 • Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5.    Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

 

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 

8.6.    Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

 

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.7.    Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

 

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is). Ezt követően a személyes adatok e célból nem kezelhetőek.

 

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

8.8.    A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

 

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy okiratban kijelöljön – ügyintézési rendelkezéssel, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban – egy olyan személyt, aki halála esetén öt éven belül még gyakorolhatja az Ő érdekében a GDPR-ban meghatározott jogokat (az adathordozhatóság kivételével).

 

Okirat hiányában a törvény bizonyos jogokat biztosít az érintett közeli hozzátartozóinak is, amely jogok szintén az érintett halálát követő öt éven belül lesznek gyakorolhatók (lásd.: Infotv. 25.§).

 

 

 

9.            Jogorvoslati lehetőségek

 

9.1.    Felügyeleti hatóságnál panaszt tehet

 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9.2.    Bírósághoz fordulhat

 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

9.3.    Kártérítés és sérelemdíj

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 

 

 

10.       Az Adatkezelés során irányadó jogszabályok

 

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – (Ptk.);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – (Eker tv.);
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény – (Fogyv tv.);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

11.       Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.kornyezettudatos.eu weboldalon történik.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

 

Melléklet:

 

 1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél és direkt marketing küldéséhez

 

 

Módosítás dátuma: Budapest, 2019. december 19.